Doctoral Thesis Defense - María Guilhermina Cledou

Date: 
Monday, November 12, 2018, 11:00am

Title: A Virtual Factory for Smart city Service Integration

Jury: Rector of the University of Minho

         Doctor Maria Beatriz Alves de Sousa Santos

         Doctor José Bernardo Santos Monteiro Vieira Barros

         Doctor Erik de Vink

         Doctor Elsa Clara Estevez

         Doctor Marijn Janssen

Location: Auditorium B2, University of Minho, Campus de Gualtar, Braga

Photos: